Політика конфіденційності

 

Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Виконавця (від імені Виконавця), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана сторонами.

Захист персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється виконавцем згідно чинного законодавства України.

Обробка персональних даних, отриманих від Учасника, здійснюється для конкретних і законних мети та цілей.
При обробці персональних даних Виконавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;
Обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;
Виконавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Учасників, окрім випадків, передбачених законодавством України.

Інформаційна підтримка (розсилки)

Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти, що зазначена в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця /далі — Повідомлення/. Учасник має право відмовитись від отримання повідомлень шляхом, описаним у розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

Інші умови

Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.